Yaşıllaşdırma Xidmətləri

• Ağac və bitkilərin dərmanlanması və gübrələnməsi

• Otların biçilməsi

• Suvarma və suvarma sistemlərinin qurulması

• Bitkilərin budanması

• Həşərat və gəmiricilərə qarşı mübarizə və s.