İdarəetmə

• Maliyyə-mühasibatlıq xidmətləri 

• Keyfiyyətə nəzarət

• Hüquq xidmətləri 

• Dövlət orqanları və qurumlar ilə iş birliyi

• Kommunal ödənişlərin yığımının təşkili